Allmänna villkor

Köp- & Användarvillkor

Nedanstående villkor gäller från och med 2014-10-01.

§1. Allmänt

Dessa allmänna villkor är anpassade för och gäller vid köp av produkter (”produkter”) från Flaskor.nu  via Internet (distanshandel). Flaskor.nu är den säljande parten och du ("kunden") är den köpande parten. Villkoren är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av produkter. Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på Flaskor.nu. Notera att Flaskor.nu inte kan expediera beställningar till personer under 18 år.

Förekommer det moment i dessa villkor som avviker från tvingande lagstiftning är sådana moment utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Den nu sagda gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. Beställning

Hos Flaskor.nu beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Flaskor.nu tar emot din beställning när du klickar på knappen "slutför order" i kassan. När Flaskor.nu har mottagit din beställning får du ett e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in på Flaskor.nu.

Bindande avtal om köp (”Avtal”) av produkt uppkommer i och med att vi skickar e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till dig. Dessa allmänna villkor utgör del av Avtalet. Om det skulle vara omöjligt för oss på Flaskor.nu att leverera din beställning kommer vi att kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en alternativ lösning förutsatt att det är möjligt. När du accepterar vårt förslag på alternativ lösning uppkommer bindande avtal mellan dig och Flaskor.nu.

Handla tryggt med rätt till avbeställning 
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För ändring av beställning ska du kontakta Flaskor.nu med ditt ordernummer. Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras för närvarande med 25%.

Avgift för outhämtad försändelse 
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 299 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Erbjudanden 
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på Flaskor.nu gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på Flaskor.nu är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer skötsel- och bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande.

§5. Betalning

Kortbetalning
Flaskor.nu erbjuder kortbetalning via vår betalningspartner Payson som är auktoriserad med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kortet debiteras när du som kund genomfört din beställning, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

För mer information gå till: www.payson.se

§6. Fullgörande

Flaskor.nu påbörjar fullgörande av Avtalet när du som kund får e-post meddelandet "Orderbekräftelse". Flaskor.nu har fullgjort sin del av Avtalet när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av Avtalet när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning i samarbete med logistikpartners. Flaskor.nu skickar beställningar under helgfria vardagar.

Fraktkostnad:
Du kan se aktuell transportkostnad i kassan innan du betalar och genomför din beställning. Frakten är baserad på vikt. Om du väljer att hämta dina flaskor vid vårt utlämningsställe i Ålstorp kan du normalt hämta flaskorna samma dag och utan kostnad för frakt.

Leveranstid:
Leveranstider anges på produktsidorna. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager.

Standard i samarbete med Posten och DHL
Leverans enligt leveransalternativet ”Standard” sker normalt inom fyra helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Flaskor.nus lager. Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Försändelse ska hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Flaskor.nu och som kund blir du då debiterad en återhämtningsavgift om 299 kr inklusive moms. Leveransalternativet ”Standard” är ett spårbart fraktalternativ.

Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse 
Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med två helgfria vardagar.

Transportrisk 

Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Flaskor.nu står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

§8. Ångerrätt och Byte

Ångerrätt

Du som kund som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda (häva) avtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten är inte tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen). Tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit försändelsen. För att ångerrätten skall gälla så måste de produkter som beställningen omfattar återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda produkterna i större omfattning än det som krävs för att kunna undersöka dem. Enligt gällande lagstiftning ska du som kund efter att du ångrat ditt köp returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Flaskor.nu och själv bekosta returfrakten. Flaskor.nu har dock alltid rätt att erbjuda dig som kund generösare villkor än det som gällande lagstiftning föreskriver

När returnerade produkter är Flaskor.nu tillhanda kommer Flaskor.nu att återbetala vad du har betalt inom 14 dagar. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Om du använder den förbetalda returfraktsedeln vid retur kommer gällande avgift dras av från återbetalningen.

Om köpet avser en tjänst vars fullgörande påbörjats med ditt medgivande under ångerfristen (14 dagar) är tjänsten undantagen från bestämmelser om ångerrätt. Flaskor.nu inhämtar alltid ditt medgivande och informerar om när fullgörande påbörjas vid beställning av tjänster som är undantagna från ångerrätten.

Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel inte omfattas av ångerrätten.

Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt 
Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Flaskor.nu eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Flaskor.nu rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Flaskor.nu. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden 
E-post: kontakt@flaskor.nu.

Retur vid reklamationsärende 
För att returnera felaktiga produkter eller material skall kontakt tas med Flaskor.nu.

§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Flaskor.nu skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Flaskor.nu kräver därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Flaskor.nu bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Flaskor.nu är du ansvarig för att produkterna når Flaskor.nu i oskadat skick.

Returinstruktioner 
Instruktioner om returförfarande finns bipackad i varje försändelse. Skulle dessa saknas ber vi dig kontakta oss på kontakt@flaskor.nu.

Återbetalningar 
Vi återbetalar pengarna senast om 14 dagar från dess att Flaskor.nu mottagit sändningen vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

§11. Förbehåll

Hävningsförbehåll 
Flaskor.nu förbehåller sig rätten att häva Avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på Flaskor.nu. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Flaskor.nu.

Ändringsförbehåll 
Flaskor.nu förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på Flaskor.nu, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna Avtal mellan Flaskor.nu och kund.

Ansvarsförbehåll 
Flaskor.nu skall anses befriad från alla förpliktelser enligt Avtalet om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför Avtalet, Flaskor.nu verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure 
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Flaskor.nu kontroll och som Flaskor.nu inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska Flaskor.nu ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt Avtalet eller frånträda sina skyldigheter i Avtalet. Vid sådan händelse ska Flaskor.nu inte vara skyldigt att ersätta kunden för eventuella skada kunden i anledning härav.

Externa länkar 
Flaskor.nu ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på Flaskor.nu.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder 
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på råmaterial eller nödvändig komponent, där Flaskor.nu inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt Avtalet har Flaskor.nu rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från Flaskor.nu.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar 
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för Avtalet, har Flaskor.nu rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från Flaskor.nu.

Reservation för leveransförsening utanför Flaskor.nu kontroll
Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom Flaskor.nu kontroll, ska Flaskor.nu inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Flaskor.nu såvida inte annat särskilt avtalats mellan Flaskor.nu och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.

§13. Personuppgifter och sekretess

Flaskor.nu respekterar den personliga integriteten hos dig som genomför köp via Flaskor.nu webbplats och följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du via webbplatsen köper en produkt, behandlas av Flaskor.nu som är personuppgiftsansvarig. Genom att ingå Avtal med Flaskor.nu och därmed registrera dig som kund, lämnar du ditt samtycke till att Flaskor.nu får behandla dina personuppgifter och utnyttja informationen enligt nedan. 

Den information du som kund ger oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än att hantera ditt köp, kontakta dig med anledning av ditt köp samt ge dig tillgång till viss information och vissa tjänster. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag godkända av Flaskor.nu för Avtalets fullgörande och nödvändig behandling på uppdrag av Flaskor.nu.

Den information som registrerats på webbplatsen kommer även att användas till statistisk bearbetning hos Flaskor.nu. Statistik tas fram endast för att förbättra webbplatsens funktioner för besökare och kunder.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen, för att förhindra missbruk av webbplatsen samt för att Flaskor.nu ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Personuppgiftsansvarig: 
Flaskor.nu

Vildsvinsvägen 24

246 52 Löddeköpinge


Kunduppgifter som lagras: 
- Namn 
- Adress 
- E-postadress 
- Telefonnummer 
- Köphistorik hos Flaskor.nu

Registerutdrag 
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Flaskor.nu raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Flaskor.nu skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

§14. Övrigt

Polisanmälan 
Flaskor.nu polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Diskrepans mellan olika versioner av skriftligt material 
Om det föreligger skillnader mellan olika versioner av skriftligt material, ska de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Det gäller dock inte uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika versionerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken 
Allt material som publiceras på Flaskor.nu, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text och bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse. Materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Flaskor.nu skriftliga samtycke.

Informationens syfte 
All information på Flaskor.nu, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Flaskor.nu ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information visar sig felaktig eller används i annat syfte än det ovan angivna.

Cookies 
Cookies, "kakor", är små textfiler som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På Flaskor.nu används följande typer av cookiefiler:

Session cookies:
"Sessions kakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies:
"Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram. Besökaren kan manuellt radera denna typ av cookie filer från sin dator. Om dessa filer raderas kan bland annat val som gjorts av besökaren på webbplatsen inte längre vara sparande vid nästa besök.

Tvist 
Tvist mellan Flaskor.nu och dig som kund prövas vid den domstol som följer av lag. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Flaskor.nu följa nämndens beslut.